Saytın istifadə şərtləri

Diqqət! Xahiş edirik, www.ailemelectronics.az (bundan sonra “Veb-sayt”) saytından istifadə etməzdən əvvəl “Saytdan İstifadə Qaydaları” (bundan sonra “Qaydalar”) ilə ətraflı tanış olun.  Əgər şərtlərlə razı deyilsinizsə, bu halda könüllü Veb-saytı tərk edə bilərsiniz. Əks təqdirdə Veb-saytda edəcəyiniz hər bir əməliyyatla Qaydalardakı şərtləri qəbul etmiş olursunuz.

Bu Veb-sayt, müəllif hüquqları və əmtəə nişan ilə qorunur.

 

1. İstifadə olunan terminlər və anlayışlar

Bu İstifadə Qaydalarında işlədilən terminlər aşağıdakı mənaya malikdir:

·  “Ailəm Electronics” MMC və / və ya Şirkət / Satıcı – “Ailəm Electronics” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (VÖEN: 3801367941, Hüquqi ünvanı: AZ0822, Balakən rayonu, Qullar kəndi Faktiki ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, S.Rüstəm küç. 1G).

·   Sayt - “Ailəm Electronics” MMC-yə məxsus Ailəm Electronics mağazasına aid ailemelectronics.az saytı.

·  İstifadəçi – Sayta daxil olan və bu Qaydalarda göstərilən şərtləri qəbul edərək saytı istifadə etməyə davam edən yetkinlik yaşına çatmış, fəaliyyət qabiliyyətli şəxs.

·  İstifadəçi razılaşması – bu razılaşma, reklamların yerləşdirilmə Qaydaları və ailemelectronics.az saytının işini tənzimləyən və ya Veb-saytda qeyd olunmuş Xidmətlərdən istifadə qaydalarını müəyyənləşdirən digər qaydalar və sənədlər.

·   Xidmətlər – ailemelectronics.az saytının istifadəçiləri üçün sərfəli funksional imkanlar, qulluq, xidmətlər, vasitələr.

·  Mal / Məhsul – Saytda barəsində məlumat yerləşdirilmiş rəqəmsal, kompüter, məişət və digər texniki avadanlıqlar, məişət malları, digər mallar, proqram təminatı, aksesuarlar və əşyaya aid digər ləvazimatlar.

·  Elan – mal barədə (əlaqə məlumatları, fotoşəkillər və hər hansı müvafiq bir məlumat da daxil olmaqla) təklif ilə əlaqədar ailemelectronics.az saytında yerləşdirilən, qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə ünvanlanan məlumat.

·    Oferta – İstifadəçinin Saytda yerləşdirilmiş mallar / işlər / xidmətlər siyahılarından seçdiyi məhsulu “səbətə” əlavə edərək, sifariş vermək üçün lazım olan məlumatları daxil edərək “sifariş ver” düyməsini basması (bundan sonra – sifarişin rəsmiləşdirilməsi).

·  Çağrı Mərkəzi – “qaynar xətt” vasitəsilə İstifadəçilərlə əlaqə saxlayan mütəxəssislər.

·   Alıcı – Satıcı tərəfindən yerləşdirilən elanlara baxan, mallarla əlaqədar Satıcı ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və / və ya Satıcı ilə müqavilə bağlayan bir İstifadəçi.

· Sayta giriş məlumatları – saytda qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi tərəfindən müstəqil olaraq yaradılmış və ya daha sonra İstifadəçi tərəfindən Şəxsi kabinet vasitəsilə və ya “Ailəm Electronics” MMC tərəfindən müəyyən edilmiş başqa bir üsulla dəyişdirilmiş və ailemelectronics.az saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra İstifadəçinin Şəxsi kabinetinə giriş üçün istifadə olunan unikal giriş (elektron poçt ünvanı) və şifrə.

· Şəxsi Kabinet – İstifadəçinin ailemelectronics.az saytındakı İstifadəçi hesabı ilə əlaqədar saytda “Ailəm Electronics” MMC tərəfindən təklif olunan şərtlər daxilində təqdim olunan fərdi xidmətləri, həmçinin öz sifariş(lər)ini, sayta qoşulmağı / çıxmağı idarə edə biləcəyi şəxsi bölməsi.

·  Qeydiyyat – İstifadəçinin ailemelectronics.az istifadəçi interfeysinin xüsusi formasından istifadə edərək Şəxsi Kabinet yaratmaq və ailemelectronics.az saytının fərdi xidmətlərinə giriş imkanını əldə etmək üçün sayta giriş məlumatlarını və digər məlumatları təqdim etməsi də daxil olmaqla ailemelectronics.az saytının təlimatlarına uyğun olaraq etdiyi bir sıra hərəkətlərdir.

· İstifadəçi məlumatları – İstifadəçi tərəfindən ailemelectronics.az saytından istifadə ilə əlaqədar “Ailəm Electronics” MMC-yə verilən hər hansı bir material və məlumatlar.

·  Hissə-hissə ödəmə – Malın dəyərinin Satıcının maliyyə tərəfdaşının bank məhsulu ( Bir kart, Tam kart, Bolkart, Ukart və s. taksit kartları) vasitəsilə hissə-hissə ödənilməsi. Bu halda Satıcı Müştəriyə maliyyə tərəfdaşı tərəfindən maliyyələşdirilən faizsiz, hissə-hissə ödəniş imkanı təqdim edir.

· Qanunvericilik – Bu istifadə qaydalarında nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin icrası ilə əlaqəli və ya bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən irəli gələn hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsinə tətbiq edilən Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi.

 

 2. Ümumi müddəalar.

2.1. İstifadəçinin Saytda qeydiyyatdan keçməsi və avtorizasiya edilməsi faktından asılı olmayaraq Saytdan istifadə, o cümlədən Saytda yerləşdirilmiş məlumatlara baxmaq, İstifadəçinin bu İstifadə Qaydaları ilə razılaşdığını və Xidmətlərdən istifadə qaydalarına riayət etməsini, həmçinin Saytın istifadəsi ilə əlaqədar öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımağı öhdəsinə götürdüyünü bildirir.

2.2. Bu İstifadə Qaydalarına əsasən belə qəbul olunur ki, şəxs (İstifadəçi) tərəfindən saytda edilən hərəkətlər, o cümlədən oferta, malların alqı-satqısı, işlərin və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar hərəkətlər həmin şəxsin (İstifadəçinin) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün edilir və gələcəkdə onun “Ailəm Electronics” MMC-dən fiziki şəxslər üçün nəzərdə tutulmayan hər hansı sənədləri tələb etmək hüququ yaranmır. Hər hansı hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkar olan fiziki şəxsin müraciəti olarsa, onunla bütün ilkin sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə və ödəniş tapşırıqlarının icrasına imkan verən ayrıca alqı-satqı müqaviləsi (sadələşdirilmiş şəkildə digər üsul da ola bilər) bağlanılır. Bu cür müqavilələrin bağlanılması qaydası Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

2.3. Şəxs (İstifadəçi) ailemelectronics.az saytına daxil olaraq və ya saytda qeydiyyatdan keçərək İstifadəçi Razılaşmasını təsdiq etmiş olur. Bununla da təminat verir ki, o, İstifadəçi Razılaşmasının imzalanması və icrası üçün lazım olan bütün hüquq və səlahiyyətlərə malikdir, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmış və tam fəaliyyət qabiliyyətli bir şəxsdir və ya müvafiq orqanın qərarı ilə emansipasiya qaydasında tam fəaliyyət qabiliyyətli elan edilmiş şəxsdir, yaxud İstifadəçi Razılaşması bağlamaq üçün valideynlərindən və ya digər qanuni nümayəndələrindən qanuni formada yazılı razılıq almış on dörd yaşına çatmış yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdir. “Ailəm Electronics” MMC istənilən vaxt İstifadəçidən yuxarıda göstərilən kimi hüquq və səlahiyyətləri təsdiqləyən məlumat və sənədlərin təqdim edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

2.4. ailemelectronics.az saytında təqdim olunan xidmətlər İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə, əlavə oluna, yenilənə, funksional imkanlarının formasını və xarakterini dəyişə bilər, bununla əlaqədar olaraq xidmətlərin istifadəsi “olduğu kimi” rejimində, yəni İstifadəçilərinin xidmətlərə müraciət etdiyi zaman “Ailəm Electronics” MMC tərəfindən təqdim edilən formada və həcmdə təklif olunur. Zərurət yaranarsa, “Ailəm Electronics” MMC öz mülahizəsinə əsasən bütün istifadəçilərə və ya fərdi qaydada hər hansı bir İstifadəçiyə Xidmətlərin (və ya Xidmətlər daxilindəki hər hansı ayrı-ayrı funksiyaların) təqdim edilməsinə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən xitam vermək (müvəqqəti və ya daimi olaraq) hüququna malikdir.

2.5. Şirkət Saytda yerləşdirilmiş malların təsvirinin, həmçinin Saytda göstərilən qiymətlərin dəyişə biləcəyini bildirir. Son qiymət, İstifadəçinin ofertasına (sifarişin təsdiqlənməsinə) cavab olaraq göndərilən Şirkətin akseptində göstərilən qiymətdir. Saytda olan məhsul haqqında yerləşdirilmiş hər hansı bir məlumat, məhsulun istehsalçısı tərəfindən verilmiş texniki və digər məlumatlar əsasında yerləşdirilir. Məhsul haqqında Saytda və istehsalçının sənədlərində göstərilən məlumatlar arasında uyğunsuzluqlar olduqda, İstifadəçi malların istehsalçısının sənədlərində qeyd olunan məlumatları rəhbər tutmalıdır. Şirkət İstifadəçilərə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt Saytda yerləşdirilmiş məlumatlara dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

2.6. İstifadəçi oferta verərkən (sifarişi rəsmiləşdirərkən) qeyd edilən məlumatların düzgünlüyünə cavabdehlik daşıyır. Eyni zamanda, İstifadəçi avtomatik olaraq Şirkətə İstifadəçinin ofertasının qəbulu (aksepti) nəticəsində məlum olmuş və ya məlum ola biləcək şəxsi məlumatlarını işləmək üçün razılıq verir. Məlumatların işlənilməsi özündə Şəxsi məlumatların verilənlər bazasını saxlamaq üçün fərdi məlumatların toplanması, qeydiyyatı, yığılması, saxlanması, uyğunlaşdırılması, dəyişdirilməsi, yenilənməsi, istifadəsi və paylanması (köçürülmə daxil olmaqla), ümumiləşdirilməsi, fərdi məlumatların silinməsi və bunlarla məhdudlaşmadan digər əməliyyatların aparılmasını özündə ehtiva edir. Həmçinin Şirkət ona təqdim edilən və ya ona məlum olan əlaqə vasitələrindən istifadə edərək İstifadəçinin malların/işlərin/xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı rəylərini öyrənmək, İstifadəçini reklam və marketinq xarakterli tədbirlərdə iştiraka dəvət etmək, İstifadəçinin müraciət(lər)i, saytda etdiyi axtarışlar nəticəsində Şirkətə məlum olan və ya təqdim edilən məlumatlar əsasında İstifadəçini kampaniyalar, təkliflər, reklam materialları, Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlandırmaq (sms və s. üsullarla) hüququ əldə etmiş olur. İstifadəçi, onun şəxsi məlumatlarının ötürülməsi üçün Şirkət tərəfindən əlavə razılıq alınmaması ilə razılaşır, İstifadəçininrazılığını almaq üçün başqa formalar təmin edilmir. İstifadəçi marketinq xarakterli mesajlardan və digər bu tipli göndərişlərdən çıxarılmaq hüququna malikdir, Sms-ləri deaktiv etmək üçün mobil operatorlar növbəti qısa nömrələr təqdim edir: Bakcell – 5595 Stop, Azercell- 5010 Stop, Nar – 9806 Dayan. Bu nömrələrin birinə uyğun sözü yazıb, abunəlikdən çıxmaq yolu ilə marketinq xarakterli mesajlardan və digər bu tipli göndərişlərdən çıxarılır.

İstifadəçinin şəxsi məlumatların işlənməsinə razılıq verməkdən imtina etmək hüququ vardır, bununla belə Şirkətin bu məlumatları vergi və digər qüvvədə olan qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində saxlayacağını nəzərə alır.

 

 3. Saytda qeydiyyat

 3.1. İstifadəçinin ailemelectronics.az saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra ayrı-ayrı xidmətlərdən istifadə etmək hüququ vardır.

3.2. Qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçinin müstəqil olaraq seçdiyi sayta giriş məlumatları göstərilir. Qeydiyyat üçün məlumatları daxil etdikdən sonra İstifadəçi Qeydiyyat zamanı göstərilən e-poçt ünvanına Saytda Qeydiyyatı təsdiqləmək üçün keçid lazım olan aktiv bir hiperlink ehtiva edən elektron məktub alır. Bir hesabın qeydiyyatı İstifadəçinin bir elektron poçt ünvanı ilə aparılır. Saytda əvvəllər qeydiyyat zamanı göstərilən e-poçt adresindən istifadə edərək yeni bir hesabın yenidən yaradılmasına icazə verilmir. İstifadəçi Saytdakı Şəxsi Hesabdakı və ya lazım olduqda Ailəm Electronics MMC-nin müəyyənləşdirdiyi başqa bir şəkildə qeydiyyat məlumatlarını dəyişə bilər.

Şirkət Saytda avtorizasiya edərkən İstifadəçi tərəfindən verilən məlumatı (məlumatları) xüsusi yoxlama ilə təsdiqləmir. Saytda avtorizasiya edərkən İstifadəçi tərəfindən verilən bütün məlumatlar Şirkət tərəfindən əlavə yoxlanılma olmadan qəbul edilir və təklifin qəbulu zamanı tələb olunan sənədlərin işlənməsi üçün əsasdır.

3.3. İstifadəçi qeydiyyat məlumatlarının təhlükəsizliyini izləməli və üçüncü şəxslərə açıqlamamalıdır. İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarını üçüncü şəxslərə ötürmək, habelə istifadəçinin müvafiq razılığı əsasında bu məlumatları almış, onun adından və maraqları naminə fəaliyyət göstərən və ya istifadə edən şəxslər istisna olmaqla, üçüncü şəxslərin qeydiyyat məlumatlarını ailemelectronics.az saytında avtorizasiya üçün istifadə etməsinə birbaşa və ya dolayı yolla icazə vermək hüququ yoxdur.

3.4. İstifadəçinin Şəxsi Hesabından qeydiyyat məlumatlarını istifadə edərək, eləcə də şəxsi kabinetdə göstərilən İstifadəçinin telefon nömrəsini istifadə edərək edilən hər hansı bir hərəkət, İstifadəçinin özü və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən törədilmiş bir hərəkət sayılır və İstifadəçi üçün öhdəlik və məsuliyyətləri müəyyənləşdirir. Bu barədə İstifadəçi tərəfindən ailemelectronics.az saytında yerləşdirilmiş İstifadəçi Sazişinin pozulmasına görə məsuliyyət, mallar ilə əlaqəli qanuni tələblər daxildir.

3.5. İstifadəçi, bu məlumatların açıqlandığından və üçüncü şəxslər tərəfindən icazəsiz istifadə edilə biləcəyindən şübhələnərsə, şəxsi qeydiyyat məlumatlarını dərhal dəyişdirmək məcburiyyətindədir.

3.6. “Ailəm Electronics” MMC -nin ailemelectronics.az saytından istifadə edərkən İstifadəçinin verdiyi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq üçün mövcud texniki həllərdən istifadə etmək hüququ vardır. “Ailəm Electronics” MMC, İstifadəçinin həqiqətən göründüyü kimliyinə zəmanət verə bilməz, həmçinin İstifadəçinin ailemelectronics.az saytında verdiyi məlumatların həqiqət olduğuna zəmanət verə bilməz. “Ailəm Electronics” MMC, istifadəçilərə bunun üçün ailemelectronics.az saytında mövcud olan bütün vasitələrdən istifadə edərək potensial kontragentlər, satıcılar və alıcılarla əlaqə qurmağı, əməliyyatlar edərkən və satıcı seçərkən diqqətli və ehtiyatlı davranmağı tövsiyə edir.

3.7. “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçinin Saytdakı hesabını bərpa etmək imkanı olmadan bloklamaq və ya silmək hüququna malikdir.

 

 4. Cookies

4.1. Şirkət, İstifadəçilərin Saytda ən yaxşı təcrübəni əldə etmələri üçün məlumatların mümkün qədər tam olmasını təmin etmək üçün cookies istifadə edir. İstifadəçi Saytdan istifadə etməyə davam edərsə, bu, onun cookies istifadəsinə və Şirkət tərəfindən bütün cookies alınmasına razılığını və İstifadəçiyə ən uyğun təkliflər və kampaniyalar barədə son məlumatları göndərmək imkanı deməkdir. İstifadəçi istənilən vaxt Saytdan istifadə etdiyi cihazın fərdi parametrləri ilə abunəlikdən çıxa və ya cookies istifadəsini qadağan edə bilər.

4.2. Saytdan mallara / işlərə / xidmətlərə baxmaq, həmçinin sifariş vermək İstifadəçi üçün pulsuzdur. İnternetə çıxış şərtləri İstifadəçi ilə İnternet provayderi arasında Şirkətlə əlaqədar olmayan ayrı bir müqavilə ilə tənzimlənir.

4.3. Sayt və Sayt tərəfindən göstərilən xidmətlər profilaktik, gündəlik və digər texniki işlərə görə müvəqqəti olaraq qismən və ya tamamilə əlçatmaz ola bilər. Şirkətin texniki xidməti, İstifadəçiyə xəbərdarlıq etmədən lazımi profilaktik, gündəlik və digər texniki işləri aparmaq hüququna malikdir.

4.4. Şirkət Saytda əvvəlcədən dərc edilməsi şərti ilə bu Qaydalara birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.

 

5. Saytda təqdim olunan malların qiymətləndirilməsi və rəylərin yazılması qaydaları

5.1. Xidmətdə yerləşdirilmiş məhsullar haqqında rəylər, habelə istifadəçilərin dərc olunmuş rəyləri ilə bağlı şərhlər edə bilərsiniz, xidmətdən istifadə edərkən yalnız göstərilən saytdakı sahələri doldurduqdan sonra məhsulları qiymətləndirə bilərsiniz.

5.2. İstifadəçilər tərəfindən buraxılan məhsul baxışları, şərhlər və qiymətləndirmələr digər istifadəçilər tərəfindən nəzərdən keçirilə bilər.

5.3. İstifadəçi qeydiyyatdan keçdiyi zaman qeyd etdiyi soyadını və adını dərc etdiyi icmalda (məhsul haqqında rəydə) dəyişdirə bilməz.

5.4. Ona əlavə edilmiş rəylər və şəkillər, şərhlər müəllifin qrammatikasının və punktuasiyasının qorunması ilə, istifadəçinin icazə zamanı istifadə etdiyi giriş altında “olduğu kimi” yayımlanır və istifadə olunur. İstifadəçi, əlavə etdiyi rəylərdə yer alan məlumatların düzgünlüyünə cavabdehdir.

5.5. “Ailəm Electronics” MMC müstəqil olaraq və xəbərdarlıq etmədən İstifadəçilərə dərc üçün icmalları seçmək hüququna malikdir, bunlar daxil:

 

·   məzmunu mağazanın mövzusu ilə əlaqəli olmayan icmallar və qrafiklər, şərhlər dərc etməmək, ondan alış-veriş etmək;

·   məzmunu bu məhsulun istifadəsi ilə əlaqəli olmayan icmallar və qrafiklər, şərhlər dərc etməməli;

·   digər istifadəçilər üçün faydalı məlumatlar olmayan icmallar və qrafiklər, şərhlər dərc etməmək;

·   təhqiramiz ifadələri, təhqiramiz ifadələri əks etdirən icmalları, şərhləri dərc etməmək;

·   aşağıdakılardan ibarət olan kolleksiyaları və / və ya malların icmallarını, qrafika, şərhləri dərc etməməlidir:

(a) kolleksiya və / və ya icmalın mətnindəki digər veb saytlara bağlantılar, habelə mal satanların və / və ya idxal edənlərin adlarını;

(b) üçüncü şəxslərin (mağazalar, istehsalçılar və / və ya mal idxalçıları daxil olmaqla) şərəfini, ləyaqətini və / və ya işgüzar nüfuzunu ləkələyən ifadələr;

(c) intellektual fəaliyyətin nəticələri daxil olmaqla üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan materiallar (mətn, video, qrafik şəkillər, kod şəklində) digər veb saytlara bağlantılar olan icmalları, şərhləri dərc etməmək;

·  dərc edilmiş bir baxış, qrafika, seçim və / və ya məhsulların nəzərdən keçirilməsini istənilən vaxt aradan qaldırmaq;

·  icmalların müvafiq hesab edildiyi və Xidmətdə dərc olunduğu dövrü müstəqil olaraq müəyyənləşdirmək;

“Ailəm Electronics” MMC istifadəçiyə nəşrin rədd edilməsinin və / və ya əvvəllər dərc olunmuş icmalların, qrafika, şərhlərin, qiymətləndirmələrin, seçimlərin və / və ya məhsul icmallarının ləğvi səbəbləri barədə məlumat vermək öhdəliyi götürmür.

 5.6. İstifadəçi Xidmətin “Ailəm Electronics” MMC-nin nümayəndələrindən cavab alması barədə bülleteni almağa razıdır.

5.7. Xidmətdən istifadə edərək İstifadəçi “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.1-ci maddəsi bəndinə uyğun olaraq reklam xarakterli mesajlar almağa razılıq verir. İstifadəçinin reklam mesajları almaqdan imtina etmək hüququ vardır.

 

 6. Xidmətin məqsədi və malların çatdırılmasının rəsmiləşdirilməsi üçün sifarişlərin verilməsinin ümumi şərtləri

6.1. İstifadəçi öz sifarişini həyata keçirərkən “Ailəm Electronics” MMC-nin malın çatdırılmasının təşkili xidmətlərini üçüncü şəxsə həvalə edə biləcəyini qəbul edir, bir şərtlə ki, Şirkət malın çatdırılmasına görə İstifadəçi qarşısında cavabdehliyi özü daşıyacaqdır.

6.2. Xidmətə Sifariş verməzdən əvvəl İstifadəçi Xidmətlərin göstərilməsi üçün bütün şərtlərlə, habelə ailemelectronics.az saytında malların təsvirində yerləşdirilmiş Malların alınması şərtləri ilə tanış olmağı öhdəsinə götürür. Eyni zamanda, “Ailəm Electronics” MMC-nin Xidmətinin təsvirində və Malların təsvirində buraxılmış səhvlər, qanuni qüvvəyə malik deyil və hüquqi nəticələrə səbəb olmur. Xidmətə Sifariş verilməsi, İstifadəçinin Malların satışı və çatdırılması üçün “Ailəm Electronics”in xidmətlərinin göstərilməsi üçün bütün əsas şərtlərlə razılaşması deməkdir.

6.3. İstifadəçi ailemelectronics.az veb saytından istifadə edərkən (yəni [şəxsi məlumatların siyahısı]) İstifadəçinin “Ailəm Electronics” MMC-yə verdiyi fərdi məlumatların, o cümlədən Sifariş verilərkən, Malların ödənişi zamanı, qeydiyyatdan keçərkən razılığını təsdiqləyərək Malların qaytarılması üçün Xidmət müraciətləri və Mallar və Xidmətlər üçün ödənilən pullar aşağıdakılara köçürülə bilər:

Malların çatdırılmasının təşkili, xidmətlərin göstərilməsi, İstifadəçi ilə razılaşma imzalamaq üçün “Ailəm Electronics” MMC-nin cəlb etdiyi üçüncü tərəfə;

Maliyyə tərəfdaşının xahişi ilə bu cür əməliyyatların həyata keçirilməsini və fərdiləşdirilmiş xidmətlər göstərilməsini təsdiqləmək üçün Xidmətdəki Malları ödəyərkən ödəmə kartlarından istifadə edərək İstifadəçinin həyata keçirdiyi əməliyyatlarda iştirak edən maliyyə ortağı.

6.4. İstifadəçi “Ailəm Electronics” MMC-nin İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını, habelə Xidmətin İstifadəçisi tərəfindən istifadə müddəti ərzində İstifadəçi tərəfindən göstərilən Sifarişin alıcısının şəxsi məlumatlarını saxlamaq hüququ olduğunu qəbul edir. Həmçinin bu qaydalar İstifadəçi tərəfindən Xidmətdən son istifadə tarixindən ən azı üç il müddətində etibarlı olaraq qalır.

6.5. İstifadəçi bu bənddə göstərilən üçüncü şəxslərlə (sifariş alan şəxslə) bağlı razılıq vermək hüququna malik olduğuna zəmanət verir və bu zəmanətin pozulmasına görə “Ailəm Electronics” MMC-nin məruz qaldığı zərərlər, əldən çıxmış fayda, məhkəmə xərcləri və ya üçüncü tərəflərin tələblərinin ödənilməsi üçün “Ailəm Electronics” MMC-nin çəkdiyi xərclər həddində məsuliyyət daşıyır.

6.6. “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçiyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını istifadə edə bilər.

6.7. İstifadəçi Servisdə sifarişi rəsmiləşdirərək aşağıdakıları qəbul etməyə razılıq verir:

“Ailəm Electronics” MMC-nin İstifadəçiyə, habelə İstifadəçi tərəfindən göstərilən Sifariş alıcısına göndərə biləcəyi e-poçt / push bildirişləri: Sifariş rəsmiləşdikdən sonra; dəyişdirildiyi təqdirdə; malların çatdırılma tarixindən əvvəl;

Mağaza tərəfindən Sifariş ləğv edildikdə və ya əksinə olduqda, Sifarişin icrasına təsir edən və ya vəziyyəti barədə vaxtında məlumat verildikdə;

İstifadəçinin qeyd etdiyi telefon nömrəsinə mesajlar (SMS);

İstifadəçi tərəfindən göstərilən telefon nömrəsinə Xidmətin və Satıcının iş keyfiyyətini qiymətləndirmək təklifi ilə bağlı zəng.

6.8. İstifadəçi Sifariş verərkən aşağıdakıları təsdiqləyir:

Cari Şərtlərin müddəaları ilə tam tanış olmuşdur;

Bu Şərtləri, habelə Malların çatdırılmasının təşkili üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair “Ailəm Electronics” MMC ilə bağlanmış müqavilənin məğzini və şərtlərini tamamilə başa düşür;

Malların çatdırılmasının təşkili üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair “Ailəm Electronics” MMC ilə bağlanmış müqavilə ilə bağlı hərəkətlərin mənasını və nəticələrini tamamilə başa düşür.

 6.9. “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçinin Sifarişləri çoxsalı təkrar ləğv etməsi, habelə bu Şərtlərin pozulması halında İstifadəçinin Sifariş vermə imkanını əngəlləmək  hüququna malikdir.

6.10. İstifadəçi Xidmətə Sifariş verərkən özü və Sifarişin Alıcısı haqqında etibarlı məlumat vermək məcburiyyətindədir. İstifadəçi tərəfindən qeyri-dəqiq, səhv, mövcud olmayan telefon nömrəsinin, elektron poçt ünvanının, İstifadəçinin  və ya Sifarişin alıcısının tam adının göstərilməsi, habelə digər qeyri-dəqiq məlumatlar Satıcı tərəfindən İstifadəçinin sifarişi almaqdan boyun qaçırmasına bərabər tutulur. Bu müddəalar cari şərtlərin 7-ci hissəsinə uyğun olaraq Sifarişin ləğvi üçün əsasdır.

6.11. Servisdə Malların mövcudluğu barədə olan məlumat Servisin texniki xüsusiyyətləri səbəbindən Sifariş verərkən dəyişə bilər.

 

 7. Sifarişin rəsmiləşdirilməsi. “Ailəm Electronics” MMC-dən alınan Malların çatdırılmasının təşkili üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilənin bağlanılması.

 7.1. Sifarişin Servisə verilməsi üçün dəyişilməyən əsas şərt, İstifadəçinin ailemelectronics.az saytında yerləşdirilmiş Malların satışı və çatdırılması üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair “Ailəm Electronics” MMC ilə Müqavilə imzalamasıdır.

7.2. İstifadəçi müqavilələrin icrası üçün lazım olan bütün məlumatları, bunlarla məhdudlaşmadan: İstifadəçinin və / və ya Sifariş Alıcısının şəxsi məlumatlarını, çatdırılma üsulunu, çatdırılma ünvanını, Sifariş Alıcısının tam adını, əlaqə məlumatlarını, ödəmə üsulunu göstərərək Sifarişi verir.

7.3. İstifadəçi ilə Malların çatdırılmasının təşkili üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair Müqavilə o zaman həyata keçir ki:

İstifadəçi ödəmə üsulu olaraq Malları aldıqdan sonra (nağd və ya çatdırılma zamanı kart ilə) ödəmə növünü seçərsə – İstifadəçi, “Sifarişi rəsimləşdir” düyməsini (başqa bir oxşar düyməni) kliklədiyi halda (Sifarişin İstifadəçiyə göndərilməsinin təsdiqlənməsi şərti ilə);

İstifadəçi Sifariş üçün ödəmə üsulu olaraq Malları aldıqdan əvvəl (kartla ödəməni) seçərsə – İstifadəçi “Sifarişi rəsimləşdir” düyməsini kliklədiyi ​​anda (Sifarişin İstifadəçiyə göndərilməsinin təsdiqlənməsi şərtilə). Sifarişi rəsimləşdir” düyməsini kliklədikdən sonra İstifadəçiyə ödəniş etmək üçün 10 dəqiqə vaxt verilir. Göstərilən müddətdə hər hansı bir səbəbdən ödəmə edilmədiyi təqdirdə, “Ailəm Electronics” MMC ilə müqavilə bağlanmış hesab edilmir.

 7.4. İstifadəçinin Şərtlərin 7.3-cü bəndində göstərilən hərəkətləri yerinə yetirməsi, İstifadəçinin Şərtlərlə tam və qeyd-şərtsiz razılığı, habelə “Ailəm Electronics” MMC ilə bağladığı müqavilələrin şərtləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 409-cu bəndinə uyğun olaraq ictimai offertanı qəbul edərək Malların çatdırılmasının təşkili üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair Sazişi qəbul etməsi sayılır.

7.5. İstifadəçi Şərtlərin 7.4-cü bəndində göstərilən hərəkətləri həyata keçirdiyi anda (Şərtlərdə başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə) qarşılıqlı öhdəliklər yaranır:

“Ailəm Electronics” MMC və İstifadəçi arasında (Malların satışı və çatdırılması üçün xidmətlərin göstərilməsinə dair müqaviləyə əsasən);

Satıcı və İstifadəçi arasında (Malların alqı-satqısı, o cümlədən “Ailəm Electronics” MMC-nin nümayəndəliyində həyata keçirilmiş malların köçürülməsi, ödənişi ilə əlaqəli mülki hüquq münasibətləri baxımından).

7.6. İstifadəçi Qaydaların 7.3-cü bəndində göstərilən hərəkətləri həyata keçirdiyi anda İstifadəçi təsdiq edir ki:

Mallar və xidmətlər haqqında məlumat İstifadəçinin diqqətinə tam şəkildə çatdırılmışdır;

Malların çatdırılmasının təşkili xidmətləri üçün “Ailəm Electronics” MMC ilə Müqavilə bağlanmazdan əvvəl, eləcə də Satıcıdan Mallar alınmazdan əvvəl İstifadəçi istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında qanunvericiliklə nəzərdə tutulduğu üzrə istehlakçıya məcburi çatdırılması gərəkən Mallar və Xidmətlər haqqında bütün məlumatları oxumuşdur;

İstifadəçinin özü və Sifarişin alıcısı haqqında verdiyi məlumatlar etibarlıdır;

 7.7. “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçinin əvvəllər Mallarda qüsurların olması ilə əlaqəli olmayan səbəbləri göstərməklə 5 və ya daha çox dəfə imtina etdiyi Malları ehtiva edən Sifarişləri ləğv etmək hüququna malikdir.

 

 8. Sifarişin ödənilməsi

8.1. Xidmətə sifariş verən istifadəçiyə saytın təqdim etdiyi metodlardan birini istifadə edərək ödəmə variantını seçmək imkanı verilir:

8.1.1. Xidmətlər və mallar alındıqda nağd ödəniş.

8.1.2 Xidmətlər və mallar alındıqdan sonra bank kartı ilə ödəmə (BirKart, Tamkart, Ucard, Worldcard, LeoKart istifadə edərək hissə-hissə ödəmə daxil olmaqla). Terminaldan hissə-hissə ödəniş etmək mümkün deyil.

8.1.3. Sifariş verərkən Xidmətlər və Mallar üçün birbaşa Xidmətdə nağdsız ödəmə (məsələn, bank kartı və ya Xidmətdə təklif olunan başqa bir şəkildə, BirKart istifadə edərək hissə-hissə ödəmə də daxil olmaqla).

8.2. Müvafiq ödəniş formasının seçimi İstifadəçi tərəfindən Xidmətin interfeysində aparılır. “Ailəm Electronics” MMC istənilən vaxt və / və ya hər hansı bir mal üçün BirKart istifadə edərək nağdsız ödəniş və / və ya hissə-hissə ödəmə mövcudluğuna zəmanət vermir.

8.3. Xidmətlərə görə ödəniş “Ailəm Electronics” MMC-nin cari hesablarının açıldığı bankdan təsdiq aldıqdan, ödəniş məbləği cari hesabına daxil olan andan və ya “Ailəm Electronics” MMC-nin kuryeri tərəfindən nağd pul alındığı andan etibarən  həyata keçirilmiş sayılır.

8.4. İstifadəçiyə ötürülən mallar üçün kassa və ya vergi qəbzi və mallar üçün “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tələb olunan sənədlər daxil olmaqla digər müşayiət sənədləri İstifadəçiyə “Ailem Electronics” MMC tərəfindən verilir. “Ailəm Electronics” MMC mallar üçün kassa və ya vergi qəbzini və müşayiətedici sənədlərin çatdırılmasını həyata keçirə bilər.

 

9. Satıcı tərəfindən sifarişin ləğvi

9.1. Satıcı aşağıdakı hallarda Sifarişi ləğv edə bilər:

1. İstifadəçi Sifariş üçün pul ödəməyibsə (İstifadəçi Sifariş üçün şərtlərin 8.1.1, 8.1.2-ci bəndlərində göstərilən ödəmə metodunu seçərsə)

2. İstifadəçi çatdırılma vaxtından (müddətindən) razı deyilsə və yeni çatdırılma vaxtının müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan danışıqlar nəticəsində razılığa gəlmək mümkün olmadıqda;

3. Anbarda mal olmadıqda və ya istifadəçiyə çatdırılmalı mal zədələnibsə;

4. “Ailəm Electronics” MMC-nin Sifarişi yerinə yetirə bilmədiyi digər hallarda;

5. İstifadəçinin Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda Maldan imtina etməsi halında;

6.İstifadəçi Sifarişi (Malları) almaqdan yayınarsa

7. Xidmətdə göstərilən Malların qiymətində texniki səhvin və ya üçüncü tərəflərin qanunsuz hərəkətləri olması halında.

9.2. Sifarişin icrası İstifadəçinin və ya “Ailəm Electronics” MMC-nin sərəncamından asılı olmayan səbəblərdən (gömrük qaydaları və prosedurlarında dəyişikliklər və malların razılaşdırılmış qaydada ötürülməsinə mane olan digər hallar səbəbindən mümkün deyilsə, təhvil zamanı sifarişin itirilməsi, bu məhsulun tədarükçüsündə malın olmaması, malın anbara gəlməməsi, sifarişin işlənməsi zamanı aşkar olunan qüsurlara görə malın anbarda olmaması, yenidən malların dərəcələnməsi və ya işləməməsi hallarında) mümkün olmadıqda “Ailəm Electronics” MMC sifarişi ləğv edərək  İstifadəçiyə bu barədə xəbər verir, İstifadəçi isə öz növbəsində  sifariş verildiyi anda mal satışa çıxarsa, yeni sifariş verərək malın çatdırılması üçün yeni şərtlərlə razılaşmaq hüququna malikdir. Əgər yeni sifariş verilərkən malların qiyməti artmışdırsa və əvvəlki sifarişin ləğv edilməsi qüsura görə deyilsə, yeni sifariş verildiyi gün qiymət fərqi üçün kompensasiya edilmir.

 

10. İstifadəçi tərəfindən Sifarişin ləğvi

10.1. İstifadəçinin sifariş etdiyi Malların qəbulundan (çatdırılmasından) əvvəl istənilən vaxt alış qərarını dəyişdirərək sifarişi ləğv etmək hüququ vardır.

10.2. Sifariş hələ çatdırılma üçün müvafiq şöbəyə təqdim edilməyibsə, istifadəçiyə dəstək xidmətinə (0125415992) zəng edərək onu ləğv etmək imkanı verilə bilər. İstifadəçi, Sifarişə daxil olan Malların bir hissəsini çatdırılmaya verilənə qədər satın almaqdan imtina edə bilər. İstifadəçinin Sifarişdən tamamilə və ya qismən imtina etmək hüququ vardır.

10.3. Sifarişin təhvil verilməsindən sonra İstifadəçi Şərtlərin 10.4 bəndini rəhbər tutaraq sifarişin ləğvinə başlaya bilər.

10.4. İstifadəçinin sifarişi ləğv etməsi (maldan imtina etməsi):

10.4.1. İstifadəçiyə, ona göndərilmiş mal(lar)ı aldıqdan sonra (kuryer yolu ilə çatdırılması halında), yalnız çatdırılmada olan bütün mallardan imtina etmək imkanı verilir.

10.4.2. İstifadəçi Malları aldıqdan sonra imtina edərsə və imtina Malların qeyri-kafi keyfiyyəti ilə əlaqəli deyilsə, “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçidən bu malın/malların  çatdırılmasının təşkili üçün göstərdiyi Xidmətlərin dəyərini tutmaq hüququna malikdir (əgər İstifadəçi Sifarişdə göstərilən xidmətləri (a) “Ekspres çatdırılma” vasitəsi ilə çatdırılma üsulunu seçirsə, (b) Sifarişin məbləği 50 AZN aşağı təşkil edirsə,(c) Sabirabad, Saatlı, İmişli, Şamaxı, Qobustan, Hacıqabul, Şirvan ünvanları qeyd olunub və kuryer ilə çatdırılma üsulu seçilib.)

 

Həmin dəyərin tutulması şərtlərin 8.1.3-cü bəndində göstərilən formada həyata keçirilir. Əgər istifadəçi Qaydaların 8.1.1, 8.1.2 bəndində göstərilən ödəmə metodunu seçirsə, o zaman İstifadəçidən ödənişin “Ailəm Electronics” MMC-nin cari hesabına edilməsi tələb oluna bilər.

10.4.3. İstifadəçi qeyri-kafi keyfiyyəti malları aldıqdan sonra imtina edərsə, bu mallarla yükün çatdırılmasını təşkil etmək üçün xidmətlərin dəyəri istifadəçi tərəfindən ödənilmir.

 

11. İstifadəçi tərəfindən malların qaytarılması

 11.1. İstifadəçi tərəfindən Malların Satıcıya qaytarılması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada həyata keçirilir.

11.2. Məhsulu qaytarmaq istəyən istifadəçi göstərilən tələb ilə (012) 541-5992 qaynar xəttinə müraciət etməli və məhsulu geri qaytarmaq niyyəti barədə məlumat verməlidir.

11.3. Operatordan gələn təlimatlarına uyğun olaraq Alıcı istənilən“Kontakt Home” mağazasına getməli və mağazadakı məsləhətçiyə niyyəti barədə məlumat verməlidir.

11.4. İstifadəçi tərəfindən mallar üçün ödənilmiş məbləğin geri qaytarılması mallar qiymətləndirildikdən sonra həyata keçirilir.

11.5. Məhsulda görünən və ya görünməyən deformasiyalar aşkar edilərsə, məbləğ qismən geri qaytarılacaqdır.

11.6. İstehlakçının böyük qabaritli Malların qaytarılmasında texniki imkanları yoxdursa, bu proses “Ailəm Electronics” MMC tərəfindən həyata keçirilə və bunun üçün İstehlakçıdan əlavə haqq tutula bilər.

 

 12. Malların İstifadəçiyə çatdırılması və təhvil verilməsi

12.1. Müəyyən edilmiş ünvana çatdırılma, İstifadəçini çatdırılma üçün razılaşdırılmış vaxtda müəyyən çatdırılma ünvanında olmağı mükəlləf edir.

12.2. Müəyyən edilmiş ünvana çatdırılma, istifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş binalara və yerə aparılır, bir şərtlə ki, koridor və keçidləri tutan heç bir obyekt olmasın və bağlamadakı mal ilə keçidlər (qapı, dəhliz) arasındakı məsafə ən azı 5 santimetr olsun.

12.3. İstifadəçinin göstərdiyi binalardakı şərtlərin Malların çatdırılmasına mane olması və ya ona zərər verə bilməsi halında, Mallar 12.2-ci bənddə sadalanan şərtlərə uyğun ən yaxın yerə çatdırılır. Kuryer ərazini maneə törədən obyektlərdən təmizləmir və binalardakı əşyaları hərəkət etdirmir.

12.4. Çatdırmanı həyata keçirən şəxsin vəzifələrinə Malların istismarı və xüsusiyyətləri, quraşdırılması və konfiqurasiyası barədə məsləhətləşmələr daxil deyil.

 12.5. Sifarişi götürərkən İstifadəçi Sifarişi təqdim edən şəxsin iştirakı ilə Sifarişin görünüşünü və qablaşdırmasını, Sifarişdəki Məhsulların sayını, tamlığını və çeşidini yoxlamalıdır. Böyük məişət malları (BMM) istisna olmaqla, “Elektron cihazlar” və “Məişət texnikası” malları kateqoriyasına uyğun, Müştəri Sifarişi çatdıran və ya verən şəxsin iştirakı ilə malın texniki göstəricilərini müstəqil olaraq yoxlamaq hüququna malikdir. BMM təhvil verildikdən sonra Sifarişin alıcısı ambalajın zədələnib zədələnmədiyini, onu açıb malın xarici görünüşünü yoxlaya bilər. İstifadəci xidmət mərkəzinin əməkdaşlarının gəlməsindən əvvəl BMT-ın quraşdırılmasına müstəqil şəkildə cəhd edildiyi təqdirdə zəmanət xidmətinin itirilməsi ehtimalını başa düşür və qəbul edir.

12.6. Sifarişlərin çatdırılma üsülunu seçildiyi təqdirdə və Xidmətdə Sifarişlərin çatdırılma məntəqəsi üçün texniki göstəricilərini birbaşa məntəqədə yoxlamaq seçimi göstərilməyibsə, o zaman “Ailəm Electronics” MMC, İstifadəçinin Malların texniki göstəricilərini məntəqədə yoxlamaqdan imtina etmək hüququna malikdir.

12.7. Məhsulların uyğunluğunun yoxlanılması yalnız Sifarişi çatdıran və ya verən şəxsin iştirakı ilə həyata keçirilir.

12.8. Sifariş çatdırıldıqdan sonra İstifadəçiyə və ya Sifarişi alan kimi göstərilən şəxsə təhvil verilir. Yuxarıda göstərilən şəxslər tərəfindən nağd pulla verilmiş Sifarişi almaq mümkün olmadıqda, Sifariş (göndərmə nömrəsi və / və ya Alıcının tam adı) haqqında məlumat verməyə hazır olan şəxsə, habelə Sifarişin qiymətini tam şəkildə ödəyən şəxsə təhvil verilə bilər.

12.9. Zəmanət vəsiqəsi doldurulduqdan və şəxsin getməsindən və ya Sifarişin verildiyi yerin ərazisindən Sifarişin çıxarılmasından sonra Malların çatdırılması, görünüşü və qablaşdırılmasının təşkili ilə bağlı “Ailəm Electronics” MMC yə olan iddialar qəbul edilmir.

12.10. Sifariş Malın ötürülməsi zamanı və çatdırılmasını təsdiq edən müşayiətedici sənədlərdə imza qoyulması zamanı İstifadəçiyə çatdırılmış hesab olunur. Çatdırılma ilə müşayiət olunan sənədlər İstifadəçiyə electron formada təqdim edilə bilər. Bu halda İstifadəçi belə bir sənədin imzalanması faktının sifarişin verildiyi nöqtədə çatdıran şəxsin və ya malı verən şəxsin mobil cihazının ekranında imzalanması ilə razılaşır.

12.11. Çatdırmanı həyata keçirən işçi və ya sifarişin verildiyi nöqtədə malların satışını həyata keçirən işçi, mallar təqdim olunan zaman istifadəçidən şəxsiyyətini təsdiqləyən sənəd və sifariş nömrəsi barədə məlumat tələb etmək hüququna malikdir.

12.12. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda çatdırılma (Malların ixracı) həyata keçirilmir.

 

13. Malların çatdırılmasını təşkil edilməsi üzrə xidmətlər

13.1. Hər bir Sifariş üçün Xidmətlərin dəyəri Xidmətə Sifariş verərkən göstərilən qiymətlərə uyğun olaraq müəyyən edilir. Sifariş verilərkən çatdırılma müddəti Xidmətdə göstərilir. “Ailəm Electronics” MMC bu səhifədə göstərilən qiymətləri birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna malikdir. Müştəri tərəfindən çatdırılma ünvanında dəyişiklik olması halında, çatdırılma xidmətləri üçün ödəniş məbləği dəyişmir (azalmır). Çatdırılma ərazisinin dəyişməsi halında, məsafəni nəzərə alaraq çatdırılma xidmətləri üçün ödəniş fərqi dəyişmir (geri qaytarılmır).

13.2. İstifadəçi Xidmətlər üçün bu Şərtlərdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə etməyə borcludur (Şərtlərin 8.1.1, 8.1.2 və ya 8.1.3-cü bəndləri).

13.3. Çatdırılmaqda olan mal(lar) Satıcı tərəfindən göndərildiyi andan Alıcıya təhvil verilənə qədər tamamilə itirildikdə / məhv olduqda, “Ailəm Electronics” MMC əvvəlcədən ödənilmiş məbləği İstifadəçiyə geri qaytarır.

13.4. “Ailəm Electronics” MMC aşağıdakı halların hər hansı birində Xidmətlərin göstərilməsinə dair öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi şəkildə yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşımır:

bu, İstifadəçinin bu Şərtlərə əməl etməməsinin nəticəsidirsə;

İstifadəçi olmadıqda (Sifarişin göndərildiyi gün və ya İstifadəçi (alıcı) ilə razılaşdırılmış başqa bir vaxtda Sifarişin çatdırılma ünvanında onun tərəfindən göstərilən alıcı olmadıqda;

Sifarişin detallarını və çatdırılma vaxtını müzakirə etmək üçün Sifariş verərkən göstərilən əlaqə məlumatlarını istifadə edərək İstifadəçi (alıcı) ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmadıqda;

əgər bu fors-major vəziyyətlərin nəticəsi olsaydı: təbii fəlakətlər, rabitə yollarının dayandırılması, qar sürüşmələri, müharibələr, daşqınlar, yanğınlar, zəlzələlər və digər təbii fəlakətlər və təsirə məruz qalan tərəfin həqiqətən təsir edə bilmədiyi və əsaslı şəkildə edə bilməyəcəyi hər hansı digər hallarda;

Qapalı formada qəbul edilmiş Göndərmə İstifadəçiyə (alıcıya) göndərilmə qaydalarına uyğun verildikdə və Mallara kənardan daxil olma imkanı verə bilən hər hansı qablaşdırmada, möhürlərdə / plombda xarici müdaxilə, zədə olmadığı təqdirdə;

İstifadəçi Malların müəyyən çatdırılma üsulları üçün Xidmətdə göstərilən çatdırılma qaydası və şərtlərinə uyğun olaraq malların verildiyi yerdə təhvil alınması üçün zəruri olan digər hərəkətləri etməyibsə.

 

14. Digər şərtlər

14.1. İstifadəçi qanuni olaraq səlahiyyətli olduğunu və bu Şərtlərdə nəzərdə tutulmuş əməliyyatları həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunan yaşa çatdığını təsdiqləyir.

14.2. “Ailəm Electronics” MMC tərəfindən istifadəçinin linkdə yayımlanan Servisdən istifadə şərtlərini pozduğu aşkar edildiyi təqdirdə:, “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçinin Servisə verdiyi sifarişləri ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Eyni zamanda “Ailəm Electronics” MMC İstifadəçinin hərəkətlərini ədalətsiz və / və ya bu Qaydaları pozduğunu tanıma üsullarını və əsaslarını müstəqil olaraq müəyyənləşdirir və bu məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamamaq hüququna malikdir.

14.3. “Ailəm Electronics” MMC cavabdeh deyil:

14.3.1. Saytın işində müvəqqəti uğursuzluqlar və fasilələr və bunun səbəb olduğu məlumatların itirilməsi, habelə məlumatların təhlükəsizliyi, ötürülməsinin və çatdırılmasının düzgünlüyü və vaxtında olması, fərdi məlumatlarla əlaqəli Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla

14.3.2. Fərdi məlumatlarla əlaqəli Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Saytın etibarlılığı, keyfiyyəti, sürəti və İstifadəçi tərəfindən yaradılan, istifadə olunan və aldığı məlumatların təhlükəsizliyi üçün.

 

 Bizimlə aşağıdakı əlaqə vasitələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

 

E-mail: info@ailemelectronics.az;

Telefon: (012)-541-59-92

 

Şəxsi hesabın, qeydiyyat zamanı və ya sonra hesabınızda qeyd etdiyiniz bütün məlumatların silinməsini support@ ailemelectronics.az e-mail adresimizə yazaraq sorğulaya bilərsiniz.