Çatdırılma haqqında məlumat

1. Müəyyən edilmiş ünvana çatdırılma, İstifadəçini çatdırılma üçün razılaşdırılmış vaxtda müəyyən çatdırılma ünvanında olmağı mükəlləf edir.

2. Müəyyən edilmiş ünvana çatdırılma, istifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş binalara və yerə aparılır, bir şərtlə ki, koridor və keçidləri tutan heç bir obyekt olmasın və bağlamadakı mal ilə keçidlər (qapı, dəhliz) arasındakı məsafə ən azı 5 santimetr olsun.

3. İstifadəçinin göstərdiyi binalardakı şərtlərin Malların çatdırılmasına mane olması və ya ona zərər verə bilməsi halında, Mallar 12.2-ci bənddə sadalanan şərtlərə uyğun ən yaxın yerə çatdırılır. Kuryer ərazini maneə törədən obyektlərdən təmizləmir və binalardakı əşyaları hərəkət etdirmir.

4. Çatdırmanı həyata keçirən şəxsin vəzifələrinə Malların istismarı və xüsusiyyətləri, quraşdırılması və konfiqurasiyası barədə məsləhətləşmələr daxil deyil.

5. Sifarişi götürərkən İstifadəçi Sifarişi təqdim edən şəxsin iştirakı ilə Sifarişin görünüşünü və qablaşdırmasını, Sifarişdəki Məhsulların sayını, tamlığını və çeşidini yoxlamalıdır. Böyük məişət malları (BMM) istisna olmaqla, “Elektron cihazlar” və “Məişət texnikası” malları kateqoriyasına uyğun, Müştəri Sifarişi çatdıran və ya verən şəxsin iştirakı ilə malın texniki göstəricilərini müstəqil olaraq yoxlamaq hüququna malikdir. BMM təhvil verildikdən sonra Sifarişin alıcısı ambalajın zədələnib zədələnmədiyini, onu açıb malın xarici görünüşünü yoxlaya bilər. İstifadəci xidmət mərkəzinin əməkdaşlarının gəlməsindən əvvəl BMT-ın quraşdırılmasına müstəqil şəkildə cəhd edildiyi təqdirdə zəmanət xidmətinin itirilməsi ehtimalını başa düşür və qəbul edir.

6. Sifarişlərin çatdırılma üsülunu seçildiyi təqdirdə və Xidmətdə Sifarişlərin çatdırılma məntəqəsi üçün texniki göstəricilərini birbaşa məntəqədə yoxlamaq seçimi göstərilməyibsə, o zaman “Ailəm Electronics” MMC, İstifadəçinin Malların texniki göstəricilərini məntəqədə yoxlamaqdan imtina etmək hüququna malikdir.

7. Məhsulların uyğunluğunun yoxlanılması yalnız Sifarişi çatdıran və ya verən şəxsin iştirakı ilə həyata keçirilir.

8. Sifariş çatdırıldıqdan sonra İstifadəçiyə və ya Sifarişi alan kimi göstərilən şəxsə təhvil verilir. Yuxarıda göstərilən şəxslər tərəfindən nağd pulla verilmiş Sifarişi almaq mümkün olmadıqda, Sifariş (göndərmə nömrəsi və / və ya Alıcının tam adı) haqqında məlumat verməyə hazır olan şəxsə, habelə Sifarişin qiymətini tam şəkildə ödəyən şəxsə təhvil verilə bilər.

9. Zəmanət vəsiqəsi doldurulduqdan və şəxsin getməsindən və ya Sifarişin verildiyi yerin ərazisindən Sifarişin çıxarılmasından sonra Malların çatdırılması, görünüşü və qablaşdırılmasının təşkili ilə bağlı “Ailəm Electronics” MMC yə olan iddialar qəbul edilmir.

10. Sifariş Malın ötürülməsi zamanı və çatdırılmasını təsdiq edən müşayiətedici sənədlərdə imza qoyulması zamanı İstifadəçiyə çatdırılmış hesab olunur. Çatdırılma ilə müşayiət olunan sənədlər İstifadəçiyə electron formada təqdim edilə bilər. Bu halda İstifadəçi belə bir sənədin imzalanması faktının sifarişin verildiyi nöqtədə çatdıran şəxsin və ya malı verən şəxsin mobil cihazının ekranında imzalanması ilə razılaşır.

11. Çatdırmanı həyata keçirən işçi və ya sifarişin verildiyi nöqtədə malların satışını həyata keçirən işçi, mallar təqdim olunan zaman istifadəçidən şəxsiyyətini təsdiqləyən sənəd və sifariş nömrəsi barədə məlumat tələb etmək hüququna malikdir.
12. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda çatdırılma (Malların ixracı) həyata keçirilmir.