Malların qaytarılması

 1.    İstifadəçi tərəfindən Malların Satıcıya qaytarılması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada həyata keçirilir.
2.    Məhsulu qaytarmaq istəyən istifadəçi göstərilən tələb ilə (012) 541-5992 qaynar xəttinə müraciət etməli və məhsulu geri qaytarmaq niyyəti barədə məlumat verməlidir.
3.    Operatordan gələn təlimatlarına uyğun olaraq Alıcı istənilənKontakt Homemağazasına getməli və mağazadakı məsləhətçiyə niyyəti barədə məlumat verməlidir.
4.    İstifadəçi tərəfindən mallar üçün ödənilmiş məbləğin geri qaytarılması mallar qiymətləndirildikdən sonra həyata keçirilir.
5.    Məhsulda görünən və ya görünməyən deformasiyalar aşkar edilərsə, məbləğ qismən geri qaytarılacaqdır.
6.    İstehlakçının böyük qabaritli Malların qaytarılmasında texniki imkanları yoxdursa, bu prosesAiləm ElectronicsMMC tərəfindən həyata keçirilə və bunun üçün İstehlakçıdan əlavə haqq tutula bilər.